Get Adobe Flash player

Visie

Koninklijk Atheneum Keerbergen…

  • … biedt leerlingen kwaliteitsvol onderwijs met innoverende werkvormen, een goede studiebegeleiding en maximale stimulatie van vaardigheden en attitudes die de huidige samenleving vereist.
  • … leert leerlingen zelfstandig en verantwoordelijk te zijn: goede afspraken, discipline, orde en stiptheid zijn hierbij van belang.
  • … helpt leerlingen zich optimaal te ontwikkelen in intellectueel, sociaal-maatschappelijk en cultureel opzicht.
  • … laat leerlingen een diploma halen dat past bij hun ambities, mogelijkheden en talenten.
  • … wil dat leerlingen zelfzeker, creatief en ondernemingsgezind hun verdere toekomst, zijnde vervolgopleiding, beroep en burgerschap, in handen nemen.
  • … ziet leren als een dialoog, als een actief proces. Leren met en van elkaar, met waardering en respect voor onderlinge verschillen en onze taal en leefomgeving.
  • stelt het welbevinden van alle betrokkenen centraal.